Mijn naam is Arend Everts. Ik ben geboren op 2 augustus 1936 aan de Bentincksdijk in Hollandscheveld. Toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, was er weer vrede in ons land, maar tevredenheid was er zeker niet. In mijn woonomgeving waren maar weinig mogelijkheden om een goede boterham te verdienen.

Emigratieplannen Arend Everts

Met de Greyhound bus Noord-Amerika verkennenHeel vaak hoorde ik dan ook over plannen om te emigreren naar Canada. Mijn moeder wilde daar niet van weten, “want” zei ze, “je verliest daarmee al je familie en vrienden”. Ze wist dat uit ervaring omdat familieleden van ons naar Amerika waren gegaan, die het daar, volgens haar, echt niet beter hadden dan wij hier. Toch hebben mijn ouders wel plannen gemaakt, maar wegens ziekte van mijn moeder kon dat niet doorgaan. Familie van mij ging in 1952 naar Canada en in 1957 naar Amerika; ik ben niet gaan emigreren.

Bekende namen

Amerika liet mij niet los, in 1988 maakten mijn vrouw en ik onze eerste wereldreis van vijf weken door Amerika en Canada. We reden met de ‘Greyhound’ door Amerika en vooral in de staat Michigan zag ik Drentse namen. Ook in Canada zagen wij tientallen keren bekende namen op een bord bij een grote farm. Twee jaar later maakten wij met de stichting ‘In de voetsporen’ opnieuw een reis door Amerika. Op die reis hebben wij professor Herbert Brinks ontmoet, de auteur van het boek ‘Schrijf spoedig terug’ met daarin brieven van immigranten in Amerika 1847-1920. Hij wilde met een nieuwe aktie nog meer brieven opsporen. (Dat boek is in 1995 verschenen onder de titel ‘Dutch American Voices’).

Brieven uit een oud kabinet

schrijf spoedig terugIn 1990 kwam bij mij de vraag op of er misschien nog een brief van mijn familie in Amerika bewaard was gebleven. Ik ben op zoek gegaan en tot mijn grote verbazing bleek dat in het oude kabinet van mijn overgrootouders-grootouders, ruim 60 brieven bewaard zijn. In de brieven van de familie Oelen wordt geschreven over het wel en wee in de nieuwe wereld. Daarbij worden talrijke bekende en onbekende Hoogeveense personen vermeld die in de omgeving woonden. Ik vond het erg spannend en ging aan het verzamelen van de gegevens van al die Hoogeveense families. Anderen werden ook enthousiast door mijn aktie en ik kreeg namen en nog meer brieven van geƫmigreerde Hoogeveners.

Passagierslijsten

Door Jan Verdonk van de stichting ‘In de voetsporen’ kwam ik op een reis door Amerika in contact met professor Robert Swierenga. Hij verzocht mij aanvullend onderzoek te doen op zijn onderzoek dat al enige jaren daarvoor verschenen was. Hij had een overzicht gemaakt van alle personen die als passagier vermeld zijn op een van de emigrantenschepen, maar van een periode van 25 jaar ontbraken de gegevens. Hij stuurde mij een kopie van het gehele bestand van de provincie Drenthe en de gemeenten Dedemsvaart, Hardenberg en Gramsbergen.

Bevolkingsregisters

Ik heb de bevolkingsregisters van alle 34 gemeenten in Drenthe en de aanpalende gemeenten in Overijssel en Groningen, bladzijde voor bladzijde nagespeurd op ‘vertrokken personen’. Bij vergelijken van mijn verzamelde gegevens met andere bestanden stuitte ik op onzekerheden en verkeerde spellingen. In Amerika bezocht ik de archieven van Holland, Grand Rapids, Orange City en Pella. Het onderzoek resulteerde uiteindelijk in een emigrantendatabase.

New Netherland project

In 1995 maakte ik opnieuw een reis met stichting ‘In de voetsporen’, nu door het Amerika waar al vroeg in de zeventiende eeuw zoveel Nederlanders zijn neergestreken. Wij werden in Albany rondgeleid en kregen college van dr. Charles Gehring. Hij is docent inzake het New Netherland Project. Op mijn website is hierover meer te vinden.