South Holland bij Chicago Illinois.

12-To-the-north-of-southIn South Holland bezochten we de familie Kikkert afkomstig van het eiland Texel. In 1993 maakten een 40-tal van de Amerikaanse familie Kikkert met een KLM-tour een trip door ons land en bleven ook een nacht over in een hotel in de stad Groningen. Namens de familievereniging Kikkert heb ik hen die avond opgezocht en kennisgemaakt. Een van hen werd lid van de familievereniging Kikkert. Ze waren toen al in Enkhuizen en op Texel geweest en hadden al veel gehoord over hun familie daar en de historie van de Kikkertfamilie. Ze waren maar wat blij dat wij in Nederland ook veel interesse hadden voor hun verhaal. Deze Kikkertstam vestigde zich in 1600 in Enkhuizen en verspreidde zich later ook op Texel en elders. Meerdere gezinnen emigreerden in de 19de eeuw naar Amerika.
13-Verkeersborden--zijn-onmisbaar-om-op-koers-te-blijvenOmdat wij toch in de buurt waren bezochten wij in South Holland deze familie Kikkert afkomstig van het eiland Texel. Het leek mij wel leuk om het familieblad van de Kikkertfamilie eens een keer persoonlijk te brengen. Het bleek een volkomen verrassing te zijn. Mrs. Kikkert herkende trouwens meteen het knalgele omslag van ons familieblad.

Ook van deze familie krijg ik het verhaal van de belevenissen in Amerika sinds zij in 1890 het eiland Texel verlieten. Vroeger had ik er geen idee van, dat ergens anders in ons land of op de wereld nog een andere familie Kikkert zou wonen. In Amerika wonen trouwens nog veel meer mensen met de naam Kikkert en Kickert. Die zijn geëmigreerd vanuit Duitsland. Alle mensen met de familienaam Kikkert komen trouwens oorspronkelijk uit Duitsland. Zo blijkt wel weer dat er altijd mensen zijn geweest die hun geluk in een ander land hebben gezocht en zo maar hun vertrouwde omgeving verlieten.

In Justice, aan de westkant van Chicago bleven we twee nachten bij oom Harm Fieten en tante Gien Fieten-de Jonge, zodat we het een dag rustiger aan konden doen. De familie Fieten komt ook uit Hollandscheveld en is sinds 1957 in Amerika. De oudste kinderen spreken en verstaan nog het dialect zoals zij het als kind hebben geleerd. Dat kwam goed uit, want het is erg vermoeiend, dagen achter elkaar, alleen maar naar de Engelse taal te moeten luisteren en ook in die taal te antwoorden.

Orange City, Hull, Doon, Sioux Center in noord-west Iowa, bij South Dakota.

Daarna reden we twee dagen lang, dwars door de staten Illinois en Iowa in noord-westelijke richting. Maar omdat in Iowa net als in veel andere staten van Amerika, het land is verdeeld in vierkanten, is ook het wegennet verdeeld in wegen welke, of noord/zuid lopen of oost/west. Je kunt eigenlijk net zo goed eerst een dag naar het westen rijden en dan een dag naar het noorden, of dan eens weer een paar uur west dan weer noord. Eindelijk waren we dan in Orange City. In Orange City en omgeving wonen heel veel afstammelingen van immigranten die zo’n 100 jaar geleden vanuit Hollandscheveld daarnaar toe zijn gegaan. We hebben ook Kevin en Sharon Schonewil weer ontmoet. Kevin is een achterkleinzoon van Jan Stoffers Schonewille en Niesje Eleveld. Zij woonden aan de Dijk F 137 in Hollandscheveld toen zij in 1882 de overstap naar Noord-Amerika maakten. Zij vestigden zich in de state South Dakota. Jammer genoeg is Kevin niet zo geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn familie. Hij is muziekleraar aan het Northwestern College en was nota bene in 1988 al eens in ons land.
14-Kevin-Schonewille-en-wij--voor-hun-huis-in-Orange-SityEr zal in zijn familie toch wel eens gesproken zijn over vroeger, maar hij vertelde mij dat zijn familie er geen idee van had waar Hollandscheveld lag. Hij was in 1988 ook in Kampen, waar hij zijn familienaam in het telefoonboek zag staan. Hij heeft toen zo maar een nummer geprobeerd, jammer genoeg is het een erg kort gesprek geweest omdat de Schonewille in Kampen geen Engels kon verstaan. Had hij in het telefoonboek maar onder Hollandscheveld gekeken. Hij heeft de twee brieven die ik hem schreef, doorgegeven aan zijn vader in South Dakota en die had hem beloofd mij terug te schrijven over de familie Schonewille in Amerika. Maar ook daar is nog niets van terecht gekomen. De aanhouder wint en het komt vast en zeker nog wel eens zover. Kevin en zijn zoontje Christoffer wilden toch wel graag met de vlag van Hollandscheveld op de foto. Christoffer wilde graag de pet met de vlag van Hollandscheveld erop houden.

15-Roelof-Schonewil-IowaHier rust onze vader R. Schonewille
geboren 2 juni 1841
overleden 26 juli 1913.
De Here is zo Getrouw als Ster

De voorouders van Roelof Schonewille hebben wel in Hollandscheveld gewoond, maar Roelof en zijn gezin zijn via Avereest in Ommen terecht gekomen en vandaar zijn ze naar Amerika geëmigreerd.
Hij is op 25 juli 1881 vanuit Ommen geemigreerd met zijn vrouw Marrigje Boterboer en zijn kinderen Jantje geboren in 1866 en Barteld geboren in 1869.

Coöp-bedrijf in Hull.

Een paar dagen later waren we in Hull op zoek naar de begraafplaats waar Seine Oelen en zijn zoon Hilbert Oelen en schoondochter Annigje Fictorie zijn begraven. Hierdoor kwamen we op straat in contact met een mevrouw Haveman, zij bleek nog niet zo lang geleden in Hoogeveen te zijn geweest.
We spraken mensen die zich nog heel goed Hippie Oelen en zijn vrouw Ann konden herinneren. Hilbert Oelen was manager van het Coöp-bedrijf in Hull. Hij was erg actief in allerlei verenigingen en was een sterk en goed mens en had gezag. Ook zijn vrouw was zeer gezien in het dorp. Ze hadden geen kinderen.

Psalm 42 vers 1 gezongen bij het orgel.

Ook waren we in Doon, hier hebben we met niemand gesproken, maar op de begraafplaats stonden veel grafmonumenten met de namen van bekende families. Waar we ook de begraafplaatsen opzochten, overal zagen we weer de namen van de families Fictorie, Gort, Haveman, IJmker, Koster, Kuiper, Moes, Otten, Prins, Pekel, Redder, Raak, Schonewille, Sliekers, en nog veel meer. In Cioux Center hebben we Alvin Zomer, een kleinzoon van Harm Zomer en Hermanna Kaptein weer ontmoet en enkele neven, kinderen van een dochter van Harm Zomer. Alvin Zomer wilde wel eens zien hoe de vlag van Hollandscheveld er uitzag en vond deze mooi genoeg om mee op de foto te gaan. Bij de familie Zomer hebben we samen met de schoonzoon Leendert Rus van Harm Zomer, die ruim 90 jaar oud is, psalm 42 vers 1 gezongen bij het orgel.

Ontmoeting met kleinkinderen van Jasper Gort en Jantje Berkam

16-Cioux-Center-hier-woont-ook-de-fam-Gort-links-dochter-van-Jasper-Gort-Melvin-Rus-BerkamDie avond kwam ook nog een achterkleindochter van Jasper Gort en Jantje Berkam, met haar echtgenoot, op bezoek bij de families Zomer en Rus. Zij wilden ook graag mensen ontmoeten die uit de old country Hollandscheveld op bezoek waren. Jasper Gort en Jantje Berkam vertrokken vanaf Zuidwolde. Zijn broer Hilbert Gort en Alberdina Kaptein woonden op het adres Hollandscheveld E 442, toen ze in 1893 naar Iowa Noord-Amerika vertrokken. Een andere broer, Hendrik Gort was in 1879 al vanuit Hollandscheveld naar Iowa vertrokken. De meeste leden van de familie Gort wonen echter in South Dakota. Daar wonen ook bijna alle afstammelingen van de familie IJmker die ook al vanuit 17-Marvin-Rus-ging-ons-met-een-echtpaar-IJmker-in-contact-brengenHollandscheveld de stap waagden om over de grote oceaan te gaan. In Sioux Center zijn veel leden van de familie Fictorie begraven, op de grafsteen staat trouwens meestal Victoria, maar van de familie wonen er ook nog in South Dakota.

Samen met Marvin Rus heb ik in de omgeving nog meer families uit Drenthe proberen te bezoeken.
We hadden geluk dat een van de familie IJmker thuis was en daar hebben we koffie gedronken.  Zoals we al eerder 18-Marvin-Rus-en--Arend-Everts-samen-op-bezoek-bij-bekende-familiesontdekten, de derde en vierde generaties van de immigranten hebben er heel vaak geen weet van waar hun voorouders vandaan zijn gekomen.

Ook de familie IJmker heeft maar enkele woorden van de spreektaal van hun grootouders nog in het geheugen. Een kleinzoon van Lambert IJmker en Albertha Kaptein is gesneuveld in Korea.

17a-IJmker-Lambert-geb-1901-died-1953-Hattie-geb-1900-died-18417b-IJmker-John-geb-26.8