Hilbert Oelen en Annigje Fictorie 13 Maart 1923 – 7 December 1949

Brieven van Hilbert Oelen en Annigje Fictorie naar de familie in Hollandscheveld

Hull-CO-OP-maart-1947-1“Geachte Oom en familie. Wij hebben uw brief ontvangen, doch al reeds te laat voor mijn Vader want hij was den 8 Februari al gestorven. Vader is in het begin van het winter al beginnen te klagen en hij zij zelf zei direct dat hij had de kanker, en dat is dan ook wel uit gekomen, hoewel hij het zelf nooit voor zeker gewaar geworden is. Hij is met den 1 ste Januarie op bed gekomen en eerst kwam hij alle dagen nog af maar dat duurde slechts een paar weken, toen hij een stuip kreeg en toen werd het hard minder. Voor hij de stuip had kreeg hij gedurig pijn, maar na de tijd heeft hij geen pijn weer gehad. Wij hebben hem de laatste tijd als een kind oppassen moeten. Het scheen wel dat die stuip hem van onder gedeeltelijk verlamd had. Maar wat een geluk dat Vader geen pijn had, want het bleek de slimste kanker te zijn. De lijkbezorger zei dat hij het nog nooit zoo slim gezien had. Vader was in zijn gezonde dagen altijd een bekommerde over zijn geestelijke stand. Maar hij was de laatste 6 weken geheel helder. Hij is heengegaan in het volle bewustzijn dat hij naar Jezus ging. Dat is een heele troost en de eenige troost voor hem. We hebben slim druk geweest sinds Vader gestorven is, anders hadden wij uw brief al eerder beantwoord. Wij zijn goed gezond en hopen van u hetzelfde. Schrijf ons eens spoedig terug en laat ons van allen wat weten. Gegroet van uw Oomzeggers, Hilbert Oelen en Vrouw”.
HULL CO-OP. GAS & OIL CO.
H. OELEN, Manager
Hull, Iowa

Hull Iowa, den 26 Maart 1947

Hull-CO-OP-maart-1947-2“Geachte Oom Arend Kikkert en tante Roelofje Oelen in Hollandscheveld. Wij hebben uw brief een paar maanden geleden gekregen en wij waren wel verwonderd dat ge zulke nauwe familie van ons zijt. Wij hadden u eerder geschreven maar mijn vrouw is de heele winter zoo wat ziek en wij wouden eerst eens zien hoe dat afliep. Wij zijn met ons beiden, wij hebben geen kinderen. Annie heeft de heele winter last van de gal. Zij heeft de heele winter gedokterd. we hebben de vorige week naar een van de beste hospitalen geweest in Amerika, hier ongeveer 180 mijlen vandaan. De uitslag was daar hetzelfde als met onze dokter hier, en zeiden de galblaas moet er uit. Maar sinds wij weder tehuis zijn gekomen voelt zij zich beter en eet meer dan zij de geheele winter gedaan heeft. Dus zoo lang als zij zoo goed voelt wil zij niet opereren laten. Nu wij hopen dat het niet noodig zal zijn. Wij wonen in de stad. Ik heb al 20 jaar in een Olie and Gasoline station gewerkt. Voor de laatste 12 jaar ben ik de bestuurder er van. Wij verkopen daar gasoline en petroleum en banden for de Automobiles and Olie en alles wat daar bij behoort. In het jaar 1946 hebben voor $ 160.000.00 aan zaken gedaan. Hard werken doe ik niet, want dat kan ik ook niet, want mijn schouder plagen mij nogal aardig. Misschien nog een jaar of twee en dan zullen wij wel ophouden, indien de Heere wil en ons de gezondheid wil schenken en ons beide bij het leven sparen mag. Gij vraagt of hier nog een goede kans is voor iemand om hier te beginnen. Wel alles is hier duur and de plaatsen zijn allemaal bezet. En ik denk dat de Emigratiewet laaten er niet veel in komen. In de laatste jaren zijn de boeren hier rijk geworden. Alles was duur in de oorlogstijd, en het graan en corn en vee en varkens, het is alles mee gelopen, zoodat een ieder die wil heeft het hier goed. Op kerkelijk gebied hebben wij het hier goed. Wij hebben hier een goede Domme. Vanzelf het is meest Amerikaans. Wij hebben nog 2 hollandse diensten in de maand en de rest is Englis. Nu uw vragen beantwoorden zoo goed en slecht als ik kan. Hilbert Gort en de vrouw zijn allebij al jaren geleden overleden. Hun zoon Hendrik Gort is een goed jaar geleden gestorven en hun dochter Jentje is een paar jaar geleden gestorven. De andere kinderen zitten hier een heel eind weg overal rond. Albert Gort woont hier een goede 50 mijl weg, daar komen wij zoowat ieder jaar, behalve in 1946 zijn wij daar niet geweest. Harm Zomer is al jaren geleden gestorven en zijn vrouw is ook al jaren weg, wat er van hun kinderen nog is wij weten het niet. Zij wonen allemaal in Dakota zoover wij weten. Hendrik Kuiper Hull-CO-OP-maart-1947-3zijn vrouw Jantje Bos is al lang overleden en hij zelf ook wel zoowat 17 of 18 jaar. Zijn kinderen wonen hier in lowa end sominigen in Michigan en wat in Dakota. Die hebben allemaal groote huisgezinnen. Hendrik Kuipers oudste dochter Annigje was met Johannes Prins getrouwd, maar zij zijn allebij overleden, dat was dan Anijs Oom en Tante. Jan Otten en vrouw wonen in een staat hier 10 mijl weg, hij is achter in de 80 en zijn vrouw achter in de 70, dus dat zijn een paar oude menschen. Een van haar dochters zijn overleden, maar de anderen hebben het goed. Nu ga ik wat vragen doen, end hoop antwoord daarop ook. Wij zijn in de verbeelding dat Roelofjes zuster Margje gestorven is, is dat zoo? Hoe is het met Hilbert, leeft die nog en wat doet hij en hoe is hij in alles. Hoe is het met mijn neven van Oom Hendrik Zomer. Wij hebben nog nooit van dat Volkje gehoord zoo lang wij hier zijn, voor zoover als ik weet. Wij zijn nu wel een beetje nieuwsgierig, hoe als het met al de Neven en Nichten is. De Ooms en Tantes zullen wel gestorven zijn. Als wij daar in een paar dagen naar toe konden rijden met de car dan kwamen wij zeker nog eens kijken, maar ik denk daar komt niet meer van. Annie heeft al haar broers en zusters hier rond, behalve een is er in Chicago, en haar eene broer is gestorven anderhalf jaar geleden. Wij schrijven zoowat geregeld met mijn Neven en Nicht in Michigan in de laatste jaren. In 1941 hebben wij met de car naar Michigan geweest en ook al een paar keer eerder, dat neemt anderhalve dag, een mooi reisje in de zomervacantie. Nu in de hoop dat ge dezen brief in welstand moogt ontvangen en dat mijn vrouw weer geheel mag herstellen, dat hopen en bidden wij van ganser harte. Indien ge meer hebt te vragen doet het en ik zal trachten zoo goed en kwaad ze te beantwoorden. Doe de groete en beste wenschen aan alle familie die er is en die ge ziet, en laat ze maar schrijven, Hilbert en Annie Oelen.

Hull Iowa, den 7 December 1949

“Geachte Neef en Nicht, Arendje Kikkert en Roelofje Oelen: Wij zijn beide weer aardig goed gezond. Annie word gestadig aan sterker en zwaarder zij word nogal gauw moe, maar een mensch van 69 jaar is niet zoo sterk meer als een jongere. Ik heb van de zomer voor zoowat 4 maand ook niet zoo goed geweest, maar het is nu weer in order. Met een Maart ben ik opgehouden te , maar dat valtniet mee, ik ben tenminste weer wat begonnen en dat voelt beter. De winter is op de komst, tenminste het begint kouder te worden, die tijd van het jaar is hier. Wij hebben hier nog geen sneeuw gehad dit winter, maar in het Westen en het Oosten wel. Het is hier aardig droog dit najaar. Hier komen zoo nu en dan nogal eens menschen uit Holland op visite, maar niet bij U weg. Hoe gaat het met Jelui, wij hopen dat ge goed gezond zijt. Daar zijn in dit jaar heel wat Hollanders naar canada gegaan. De Chr Gereformeerde kerk heeft daar al heel wat gemeenten. Het is veel gemakkelijker om in Canada te komen dan hier. Onze buurman is een dominee van de protesterende kerk, en die is gisteren vertrokken naar Grand Rapids om te wonen en van daar zal hij dan in canada werken onder Protesterend volk, want daar zijn er ook een kleinigheid van. Onze Dominee heeft verleden jaar ook een beroep gehad van canada maar hij heeft er voor bedankt. Het is ook niet alles om daar heen te gaan, want ik denk zij wonen daar ver uit elkaar. Ik denk het word aardig koud in Canada in den winter, en zij hebben daar ook geen Christelijke scholen zooals wij hier op de meeste plekken hebben. Die menschen zullen daar eerst ook wel wat door maken moeten, net zoo goed als ze hier vroegergedaan hebben. Wij hebben hier een goede dominee, zijn naam is J. hanenberg. Na Nieuwjaar krijgen wij alles Engelsch, behalve één Hollandssche preek in de maand, dat maakt het wel wat lastig voor de oudlui. Wij hebben hier 2 Engelsch sprekende Gereformeerde gemeenten, en ook nog een Roomsch en een Lutherse kerk. Wij hebben hier een Christelijke Lagere School en ook nog een Christelijke hoogere school. Schrijf ons eens spoedig terug, en laat ons eens weten hoe het met de familie gaat. Wij weten niet wat er van onze familie over is. Voor deze keer sluiten. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, Hilbert en Annie Oelen”.