Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting HOOGEVEEN en OMSTREKEN

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Hoogeveen en Omstreken.

Statuten

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Hoogeveen en Omstreken. Zij is opgericht 14 februari 1946 door splitsing ven de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Hoogeveen, Zuidwolde en Omstreken, die was opgericht 12 januari 1937. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij is gevestigd te Hoogeveen.

Artikel 2. De vereniging heeft ten doel de behartiging der gemeenschappelijke bedrijfsbelangen harer leden, welk doel zij tracht te bevorderen langs wettige weg door: a. het organiseren van een individuele bedrijfsvoorlichting in samenwerking met de landbouw-voorlichtingsdienst, onder andere door het aanstellen van één of meer technische hulpkrachten, wier werkprogramma nader door het Bestuur zal worden geregeld in overleg met de Rijkslandbouwconsulent voor Oostelijk Drenthe. b. Alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 3. De vereniging kent afdelingen, leden, adviserende leden, ereleden en donateurs. Het Bestuur beslist over het aannemen hiervan met recht van beroep op de algemene vergadering gedurende 14 dagen.

Artikel 4. Lid van de vereniging kunnen zijn, grondgebruikers woonachtig in de gemeente Hoogeveen (met uitzondering van de bedrijven langs de straatweg Nieuwlande en van de bedrijven ten Oosten van het Zwarte Dijkje en ten Noorden van de Coevorderstraatweg). Aan het aannemen van leden buiten het werkgebied kunnen voorwaarden worden verbonden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 13. Het werkgebied van de vereniging wordt verdeeld in de volgende afdelingen: a. Hollandscheveld – b. Hoogeveen – c. Alteveer – d. Noordsche Schut – e. Elim.